TRACTAMENTS FACIALS

DERMAPUNT

L’objectiu d’aquest tractament és la inducció de col·làgen mitjançant l’estimulació amb microagulles, és mínimament invasiu i potencia la capacitat natural de la pell per autoregenerar-se. Es creen microcanals que incrementen la permeabilitat de la pell, facilitant absorció de biològics o meso-concentrats, adients a cada necessitat.
Millora la textura, hidratació i fermesa de la pell.