DIETÈTICA

Una correcta alimentació, variada i equilibrada, acompanyada d’uns hàbits de vida saludables, són la base per mantenir-se sa i prevenir malalties. Per això és molt important adquirir uns bons hàbits i assegurar, que mitjançant la dieta ingerim tots els nutrients necessaris per cobrir les necessitats del nostre organisme, fins i tot si se segueix una dieta per reduir pes.