TRACTAMENTS CORPORALS

ELECTROPORACIÓ O XERINGA VIRTUAL

Tècnica que permet la ionització o penetració de principi actiu a una profunditat adequada per a tractar cada zona, sense necessitat d’injecció amb agulla.