MASSATGES

FISIOTERAPIA

La fisioteràpia és una disciplina de la salut que ofereix una alternativa terapèutica que, en molts casos, ajuda a pal·liar els símptomes de múltiples malalties, tant agudes com cròniques. Treballa per a la prevenció, curació i pal·liació dels problemes musculoesquelètics i posturals.