TRACTAMENTS CORPORALS

LIPOCRYO

És un tractament de lipocriolipòlisi que permet la reducció del teixit gras de manera selectiva i no invasiva. Indicat per a adipositats molt localitzades.