MEDICINA ESTÈTICA

La medicina estètica preventiva té com a objectiu restaurar, mantenir i promoure l’estètica, la Bellesa i la salut. Millorar el benestar i la imatge tant masculina com femenina. S’aplica a facial i corporal, utilitzant tècniques ambulatòries i no agressives. És una bona eina per a lluitar contra el pas del temps, prevenir l’envelliment i corregir petits inestetismes.

Amb la supervisió de:

ROSANNA NEGRE

Dra. en Medicina Estètica, Medicina i Estètica Vascular

Col·legiada nº 22077
(Col.legi Oficial de Metges de Barcelona)