ELS NOSTRES

TRACTAMENTS

La característica bàsica que fa d’Oxigen un centre únic, és l’atenció personalitzada i el seguiment de cada persona. A Oxigen, es dóna molta importància al diagnòstic, ja que és la base per a dissenyar un programa personalitzat i per aconseguir els millors resultats en tots els tractaments, tant corporals com facials.

No existeix un tractament igual per a tothom, durant el diagnòstic es pren nota de les particularitats personals, de l’estil de vida, costums, hàbits alimentaris, necessitats i aspiracions estètiques de cada client. Indubtablement aquest és el secret d’Oxigen, confeccionar tractaments individualitzats amb seguiment personal, no estandarditzats.

L’equip humà d’Oxigen tracta d’ajustar el tractament el màxim possible a les condicions físiques i als gustos particulars de cada client.

El programa pot anar variant, adaptant-se a les necessitats que tingui a cada moment el client i depenent de la seva evolució. Oxigen sempre ofereix un servei integral, utilitzant sistemes de diagnòstic, tractaments dermoestètics, teràpies manuals, mesoteràpia homeopàtica i la tecnologia i cosmètica més avançada.

És molt important la implicació i motivació del client per a aconseguir els objectius a assolir, per això també es realitza una tasca molt important de recolzament amb coaching.